Register    

Home

PPA - Person Profil AnalyseI 1928 skitserede Dr. William Moulton Marston i USA den oprindelige model som ligger til grund for dette stykke værktøj. Han hævdede at mennesker vil lægge fire grundlæggende egenskaber for dagen, hvor en eller flere af disse ses i arbejdssituationen. Det kaldes DISC-modellen:D - DominansI  - Indflydelse på andreS - StabilitetC - Tilpasningsdygtighed (Compliance)

Person Profil Analysen tvinger kandidaten til at vælge de ord som bedst eller dårligst beskriver vedkommende selv, hvorved vi efter en bearbejdelse rent videnskabeligt får indsigt i personens adfærd. Vi registrerer, hvordan personen reagerer overfor omgivelserne og får indikation om vedkommendes nuværende adfærd. Dette kan så bruges til at vurdere egnethed i forhold til forskellige stillingskrav.GIA | TSTGIA|TST programmet er et veldokumenteret og sikkert testværktøj, som fokuserer på hvilke ”mentale” evner der typisk er brug for, for at kunne udføre en lang række arbejdsfunktioner og opgavetyper effektivt.GIA|TST programmet er specielt udviklet til :1. At måle hvor effektivt en person kan udføre en række opgaver i ”hovedet”, der relaterer sig til arbejdsfunktioner som typisk udføres indenfor arbejdslivet.2. At måle hvor hurtigt & præcist en person kan udføre visse opgavetyper i hovedet.3. At måle en persons evne til indlære ny viden, nye informationer og nye arbejdsmetoder. Man kan sige, at GIA|TST programmet måler hvor meget eller lidt tid en person skal anvende på at opnå sikkerhed i udførelse af nye ar­bejdsfunktioner, opgaver og arbejdsmetoder. I den verden vi lever i, stilles der i langt de fleste stillinger varierende krav om ”omstillingsparathed”. Dette begreb kan bl.a. relatere sig til GIA|TST programmet, netop fordi GIA|TST er en indikator for hvor hurtigt og præcist en person kan bearbejde ny viden.Derfor giver GIA|TST programmet både dig og nuværende eller kommende arbejdsgivere værdifuld information om, hvor­dan netop DIT potentiale udnyttes bedst muligt i relation til jobvalg, tildeling af arbejdsfunktioner og planlægning af kar­riere.

 
Højer side indehold